Minimaliseren

Geachte,

 

Door de stopzetting van projectfinanciering zal het BCHV niet langer haar activiteiten kunnen voortzetten in 2017. Het is voor het BCHV bijgevolg niet meer mogelijk om nog verder dossiers te behandelen of voor adviesverlening in te staan. Het BCHV heeft daarom besloten om vanaf nu geen nieuwe dossiers meer te aanvaarden en om de hangende dossiers op een behoorlijke wijze af te ronden.  Concreet betekent dit dat onze telefoonpermanentie vanaf vandaag wordt stopgezet. Per mail zullen wij enkel nog de vragen kunnen behandelen die betrekking hebben op de hangende dossiers. Alle cliënten zullen in de loop van de volgende weken worden gecontacteerd.

 

Het BCHV vraagt begrip voor deze situatie die door externe factoren wordt gedicteerd en betreurt dat hierdoor aan de juridische bijstand die het comité sedert jaren heeft geboden aan asielzoekers, erkende vluchtelingen en personen met subsidiaire bescherming, een einde komt.

  Zoeken

Aankondigingen

Minimaliseren
Nominatie 'Human Rights unlimited (Unltd) Fried van Hoof aWard’! -

Het BCHV werd genomineerd voor de ‘Human Rights unlimited (Unltd) Fried van Hoof aWard’, prijs voor de mensenrechten in Nederland en België.

 read more ...
Jaarverslag 2014 -
Lees hier het volledige verslag (FR). read more ...
Nieuwe nota dienst Detentie -

Deze nota bespreekt de mogelijkheid van detentie van asielzoekers onder de Dublin III-Verordening en reikt advocaten een juridische argumentatie aan om dit aan te vechten bij de raadkamer. (enkel in het Nederlands)

 read more ...
Nieuwe nota dienst Detentie -

In deze nota bespreekt het BCHV de detentie aan de grens op basis van artikel 7, eerste lid Vreemdelingenwet en worden juridische argumenten aangereikt om de vasthouding voor de raadkamer aan te vechten.

 read more ...
20 juni Wereldvluchtelingendag -
Ter gelegenheid hiervan bundelden tien asiel- en vluchtelingenorganisaties in België de krachten...
 read more ...
Documentaire film «Gescheiden» -
Getuigenissen van vier vluchtelingen in België die hun angsten en hoop uitdrukken voor hun familie die in het land van herkomst is achtergebleven sinds hun vlucht. read more ...
Nieuwe analyse van onze dienst Detentie -
"Waarom de meeste Syriërs vluchtelingen zijn" read more ...
Nieuwe analyse van onze dienst Asiel -
Asiel en de bescherming van kwetsbaarheid - Inoverwegingname van de minderjarigheid en trauma in de Belgische asielprocedure. read more ...
Geactualiseerde brochures gezinshereniging, juni 2014 -
Een online versie vindt u hier. read more ...
Nieuwe fiche -
Dublin - Hongarije. read more ...
Informatiebrochure van onze dienst Asiel -
Hier vindt u de informatiebrochure over de werkwijze van de dienst Asiel in individuele dossiers. read more ...

Publicaties

Minimaliseren
BCHV, Dublin - Hongarije fiche
December 2015. read more ...
BCHV, presentatie oktober 2015, Conferentie Intact/GAMS
“De impact van de Conventie van Istanbul op internationale bescherming” read more ...
BCHV, presentatie 2015, 'Dublin III'
Bekijk de PowerPoint hier. read more ...
AIDA, Vijfde editie nationaal AIDA-rapport over het Belgische asielsysteem (E)
December 2015. read more ...
Nota gezinshereniging
Lobbynota toegang Syrische vluchtelingen, update maart 2015. read more ...
BADIL, februari 2015
Closing Protection Gaps: A Handbook on Protection of Palestinian Refugees in States Signatories to the 1951 Refugee Convention (E) read more ...
Tijdschrift voor Mensenrechten, oktober 2014
Grenzen aan het grensbeleid? Fort Europa doorgelicht door de VN read more ...
AIDA, Vierde editie nationaal AIDA-rapport over het Belgische asielsysteem, april 2015
Eind april 2015 werd de inmiddels vierde editie (derde update) van het nationale AIDA-rapport gepubliceerd over het Belgische asielsysteem.  Het rapport werd geredigeerd door het BCHV en gepubliceerd door ECRE.
 read more ...
UNHCR en BCHV, nota gezinshereniging, maart 2015
Gezinshereniging met begunstigden van internationale bescherming in België.
 read more ...
BCHV, vorming maart 2015, "Trauma, geloofwaardigheid en bewijs in de asielprocedure"
Bekijk de powerpoint hier. read more ...
BCHV, analyse dienst Detentie, februari 2015
"Waarom de meeste Syriërs vluchtelingen zijn" read more ...
BCHV, analyse dienst Asiel, december 2014
Asiel en de bescherming van kwetsbaarheid - Inoverwegingname van de minderjarigheid en trauma in de Belgische asielprocedure. read more ...
ECRE, Red Cross EU Office, BCHV en andere nationale organisaties, november 2014
Disrupted Flight- The Realities of Separated Refugee Families in the EU (E)
 read more ...
BCHV, analyse dienst Asiel, augustus 2014
Trauma, geloofwaardigheid en bewijs in de asielprocedure. read more ...
AIDA, Country reports, juni 2014 (E)
ECRE heeft in juni een nieuwe update gepubliceerd van het nationale rapport over het Belgische asielsysteem, dat door het BCHV werd opgesteld in het kader van het AIDA-project. read more ...
BCHV, analyse dienst Detentie, juni 2014
Intern beschermingsalternatief voor veralgemeend geweld in Afghanistan in de Belgische asielprocedure. read more ...
BCHV, Biedt India ‘reële bescherming’ aan Tibetanen?
U vindt de volledige tekst hier. read more ...
BCHV, FAQ: Laissez-Passer Européen (FR)
U vindt de volledige tekst hier. read more ...
ENS lanceert campagne ter bescherming van staatlozen in Europa.
U vindt de volledige tekst hier. read more ...
BCHV, Toegang documenten asielprocedure
U vindt een modelbrief hier. read more ...
BCHV, analyse juni 2013, kinderen in asiel
Rekening houden met de kwetsbaarheid en het hoger belang van kinderen in asiel. read more ...
BCHV, analyse dienst Detentie juni 2013, Het Verdrag van Chicago
Toepassing op asielzoekers aan de grens. read more ...
BCHV, vorming juni 2013, procedurebegeleiding bij asielzoekers uit "zogenaamde" veilige landen
Bekijk de powerpoint hier. read more ...
BCHV, analyse juni 2012, nieuwe gegevens voor de RvV in volle rechtsmacht
Het in overweging nemen van nieuwe elementen door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. read more ...
Praktische handleiding asielprocedure aan de grens
Deze nota biedt een overzicht van het verloop van de asielprocedure aan de grens in detentie (zowel in de gesloten centra als in de terugkeerwoningen voor families met kinderen). read more ...
Detentie en kwetsbaarheid
Belgische wetgeving, Europese en Internationale normen. UPDATE 2012. read more ...

Het BCHV is op Facebook!

Minimaliseren
Volg ons op onze Facebook pagina.

   

Text/HTML

Minimaliseren
Kruidtuinstraat 75 – 1210 Brussel - Tel 02/537 82 20 - Fax 02/537 89 82 - info (at) cbar-bchv.be